Unviersal

CZDistribútor SR

AkzoNobel Coatings CZ, a.s,
organizačná zložka SK
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
Slovakia
www.akzonobel.cz
Google maps

tel.: +420 261 399 100-101
fax: +420 261 399 138

Regionální obchodní manažéri

Daniel Vlk (Čechy, Morava)
daniel.vlk@akzonobel.com

Marek Strieblik (Slovensko)
marek.strieblik@akzonobel.com